Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1991 από τους Βαγγέλη-Μιχάλη-Παύλο Γκίκα.
5059m

Ασχολείται με προϊόντα συγκόλλησης και κοπής μετάλλων.
Επίσημος αντιπρόσωπος του οίκου CEBORA Ν.Ε.
Επίσημος διανομέας του οίκου TBi Industries Ελλάδος.
Είναι μια εισαγωγική & εμπορική εταιρεία.
Όλα τα προϊόντα που εισάγουμε προέρχονται από χώρες της Ε.Ε.
που τηρούν όλες τις προδιαγραφές και εγκρίσεις της .

500x500